DRØM STORT,

                              endre smått,

                                 vær mer,

Coaching

Co-Active Coaching


TENK STØRRE tilbyr et faglig dyktig spekter Person- og Lederutviklingssamtaler,

Co-Active Coaching for buisness- og privatmarkedet i henhold til ICF sin standard og etiske retningsliner.

INTERNATIONALT ANNERKJENT VERKTØY 


Coaching har i de senere årene blitt et anerkjent arbeidverktøy for toppledere, mellomledere og ansatte i store og små bedrifter og organisjasjoner. Flere benytter seg også av coaching i endringsfaser eller når man ønsker å nå spesifikke mål.


Alle tjener på at ledere blir bedre og ansatte blir

bevisst egne valg og verdier. 

INTERNATIONAL COACH FEDERATION

- EN HØY STANDARD


ICF har som formål å utvikle profesjonalitet i coachingbransjen ved å fremme ICFs sertifiseringsordning, etikk og standarder for coaching.


ICF Norge er en medlemsorganisasjon for profesjonelle coacher. Organisasjonen ledes av et styre og arbeidet er basert på frivillighet. ICF Norge har ca 100 medlemmer spredt over hele landet og de fleste av våre medlemmer er ICF- sertifiserte coacher. ICF Norge er en underavdeling av International Coach Federation som har over 29.000 medlemmer i 140 land.ICF Norge fasiliterer et nettverk av profesjonelle coacher og tilbyr nettverksareaner, kompetanseutvikling og rådgivning om sertifisering og medlemskap.

Tenk ut av boksen Coaching

Kontaktskjema

Den du er og hva du føler formes av hva du tenker.


Livet serverer oss daglige inntrykk og impulser som påvirker oss, definerer og forteller oss hvem vi er eller hvordan vi burde være. Som en pil skutt ut i en bestemt retning, formes livet vårt ut ifra tankene våre.


De fleste av oss lever ubevisst uvitende om at valgene vi tar i stor grad preges av mer enn bare viljen vår i valgsøyeblikket.


Coaching hjelper oss å bli bevisst på hva som ubevisst driver oss, og å oppdage hva vi ubevisst tenker og forteller oss selv.


Vi tror og har erfart at det å lære og nysgjerrig utforske hvem du er, hva du må leve i tråd med for å ha det godt og være tro mot deg selv, vil utruste deg til å sette en bevisst retning for eget liv og øke livskvaliteten og kapasiteten din både privat og i arbeidslivet.Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

 
 
 
 
 


"...coaching handler ikke først og fremst om å løse problemer, selv om problemer vil bli løst.


Det handler ikke først og fremst om å øke prestasjon, eller å nå mål, eller oppnå resultater, selv om alt dette helt sikkert vil skje i en effektiv coaching relasjon.


Vi tror at coaching først og fremst handler om oppdagelse, bevissthet og valg."


-

Whitworth mfl. 2007

-

Copyright © All Rights Reserved