Hjem

DRØM STORT,

                              endre smått,

                                 vær mer,

Coaching

CoActive Coaching


Tenk Større tilbyr et faglig dyktig spekter av CoActive Coaching for buisness- og privatmarkedet i henhold til ICF sin

standard og etiske retningsliner.

INTERNATIONALT ANNERKJENT VERKTØY 


Coaching har i de senere årene blitt et anerkjent arbeidverktøy for toppledere, mellomledere og ansatte i store og små bedrifter og organisjasjoner. Flere benytter seg også av coaching i endringsfaser eller når man ønsker å nå spesifikke mål.


Alle tjener på at ledere blir bedre og ansatte blir

bevisst egne valg og verdier. 

INTERNATIONAL COACH FEDERATION

- EN HØY STANDARD 


ICF har som formål å utvikle profesjonalitet i coachingbransjen ved å fremme ICFs sertifiseringsordning, etikk og standarder for coaching.


ICF Norge er en medlemsorganisasjon for profesjonelle coacher. Organisasjonen ledes av et styre og arbeidet er basert på frivillighet. ICF Norge har ca 100 medlemmer spredt over hele landet og de fleste av våre medlemmer er ICF- sertifiserte coacher. ICF Norge er en underavdeling av International Coach Federation som har over 29.000 medlemmer i 140 land.ICF Norge fasiliterer et nettverk av profesjonelle coacher og tilbyr nettverksareaner, kompetanseutvikling og rådgivning om sertifisering og medlemskap.

ICF Norge CoActive Coaching
Tenk ut av boksen Coaching

Om du selv ønsker å bestille coaching, kjøpe det som gave til noen du er glad i eller dersom du har andre spørsmål utover det som besvares her må du mer enn gjerne ta kontakt med oss . 

"...coaching handler ikke først og fremst om å løse problemer, selv om problemer vil bli løst.


Det handler ikke først og fremst om å øke prestasjon, eller å nå mål, eller oppnå resultater, selv om alt dette helt sikkert vil skje i en effektiv coaching relasjon.


Vi tror at coaching først og fremst handler om oppdagelse, bevissthet og valg."


-

Whitworth mfl. 2007

-

Copyright © All Rights Reserved