DRØM STORT,

                              endre smått,

                                 vær mer,

Coaching Personlighetsutvikling

Hva er Coaching for private?

 

Har du noen gang stått ved en utfordring og lurt på

hvordan du skulle komme deg videre?

 

"Coaching er et fantastisk verktøy som hjelper meg å

tenke utenfor de usynelige rammene jeg så lett kan

låse meg fast i" 

-  Sucsessrik grûnder, 32 år  -


Hjernen din er fantastisk og har en enorm kapasitet dersom den får slippe til. Coaching hjelper deg å fokusere på løsning og fremskritt, samtidig som det utfordrer deg til å se hvilke grep du eller din bedrift må ta i dag for å komme dit du eller dere ønsker. 

Hva er Coaching

Hva skjer i coaching?

Coaching er en samtaleform der du og coach har samtaler for å fremme din utvikling i en kortere eller lengre periode. 

Det inviterer deg til å kjenne på pulsen i ditt eget liv.


Samtaleformen tar utgangspunkt i din nå-situasjon, der et fortrolig rom vil skapes ved tilstedeværelse, refleksjon og en coach som ser deg for den du er. Dette vil hjelpe deg å bli bevisst på hvordan du selv tenker og hvilke verdier du har, som i stor grad påvirker valg du kanskje ubevisst tar.Ved å la deg coache av oss tillater du deg selv å utvikle din egen ferdighet til å lære og forstå deg selv, dine verdier i møte med

andre mennesker og dine vaner og adferdsmønstre.


Du "trener" på vegne av hjernen din og bygger sterke og allsidige muskler.


Samtidig får du også hjelp og støtte av din coach til å ta de nødvendige daglige eller ukentlige små skrittene som behøves for å legge bak deg din fantastiske livs- eller karrierereise.

Hva er coaching og hvem trenger egentlig en coach?


Coach er en tittel som dessverre ikke har noen form for beskyttelse. Det vil si at hvem som helst kan kalle seg for coach uten noen form for utdannelse eller dokumentert kompetanse. Dette medfører at det er mange delte oppfatninger om hva en coach er.

Alt fra en spirituell åndsrådgiver, til en over gjennomsnittet engasjert fotballtrener.For oss er en coach en trygg samtalepartner med taushetsplikt, som gjennom velutprøvde og effektive metoder våger å utforske, utfordre og gå sammen med deg, sette strategiske handlingsmål etter dine ønsker, slik at du utrustes til å kunne oppnå den hverdagen eller de målene du måtte ønske å nå.


Du er eksperten på ditt eget liv og dine omgivelser, og en coach vil hjelpe deg å bli mer bevisst på hvem du er, hvor du vil og hva som skal til for å komme dit som et helt menneske.Coaching hos oss er ikke:
- Terapi, selv om det kan ha terapautisk effekt.
- Mentoring, veiledning eller rådgivning.

(men det kan gi deg svært gode og kloke svar, og en tydelig retning å bevege deg mot.)

Kontaktskjema

 
 
 
 
 

Coaching hos TENK STØRRE vil gjøre deg mer robust, selvkontrollert og i

bedre helhetlig stand til å ta ansvar for eget liv og ønsket retning.


Coachingen kan gjøres ansikt til ansikt, via telefon, facetime

eller annen kommunikasjonstjeneste etter avtale.

"Jeg kan ikke lære deg noe. Alt jeg kan gjøre er å stille deg spørsmål og la deg selv finne svaret"


-

Sokrates

-

Copyright © All Rights Reserved