DRØM STORT,

                              endre smått,

                                 vær mer,

Person- og Lederutvikling

Har du noen gang i livet kommet dårlig overrens med en kollega eller annen person, følt deg misforstått eller blitt utrolig provosert uten å skjønner hvorfor?Vi har alle indre verdier som vi må leve i tråd med for å ha det godt, men de aller fleste av oss har ikke lært om dette gjennom skolesystemet eller fått det inn med morsmelken. 


De fleste av oss har mange tillærte kulturelle verdier som Likeverd, Respekt, Ærlighet eller liknende, men her snakker vi om andre viktige personlige verdier som er ulike fra person til person.

Hvordan opplever man indre verdier i praksis?

Når man trives og opplever særskilt stor glede i situasjoner er dette ofte fordi våre indre verdier blir æret og får den plassen de behøver. Det samme kan også sies om situasjoner vi mistrives i; her må vi gå på kompromiss med verdiene våre, de kommer i klem eller blir rett og slett tråkket på. Det er også vanlig å ha forskjellige indre verdier på kollisjonskurs med hverandre som kan skape frustrasjon for oss selv og de rundt oss, og gjøre oss mindre effektive i en arbeidshverdag.


TENK STØRRE kan hjelpe deg eller dine ansatte med å få kartlagt indre verdier og bli bevvist hvordan man kan forholde seg til de, slik at man i større grad kan unngå konflikter, effektivisere arbeidstid eller rett og slett få et bedre liv og samspill med de menneskene man har rundt seg.


Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat!

Kontaktskjema

 
 
 
 
 

Person- og lederutviklingssamtaler hos TENK STØRRE

vil gjøre deg eller dine ansatte mer bevisst om indre verdier,

og hvordan vi forholder oss til de i samspill med andre og i arbeidslivet.


Det vil også gjøre dine ansatte og din bedrift bedre utrustet mot interne konflikter

og mer ressurssterk i møte med kunder og andre samarbeidspartnere.

Copyright © All Rights Reserved