Kontakt Oss

DRØM STORT,

                              endre smått,

                                 vær mer,

Tenk ut av boksen Coaching


Den du er og hva du føler formes av hva du tenker.


Livet serverer oss daglige inntrykk og impulser som påvirker oss, definerer og forteller oss hvem vi er eller hvordan vi burde være. Som en pil skutt ut i en bestemt retning, formes livet vårt ut ifra tankene våre.


De fleste av oss lever ubevisst uvitende om at valgene vi tar i stor grad preges av mer enn bare viljen vår i valgsøyeblikket.


Coaching hjelper oss å bli bevisst på hva som ubevisst driver oss, og å oppdage hva vi ubevisst tenker og forteller oss selv.


Vi tror og har erfart at det å lære og nysgjerrig utforske hvem du er, hva du må leve i tråd med for å ha det godt og være tro mot deg selv, vil utruste deg til å sette en bevisst retning for eget liv og øke livskvaliteten og kapasiteten din både privat og i arbeidslivet.


- Ta kontakt, vi tror man får mer ut av å TENKE STØRRE
Kontaktskjema

 
 
 
 
 

"Jeg kan ikke lære deg noe. Alt jeg kan gjøre er å stille deg spørsmål og la deg selv finne svaret"


-

Sokrates

-

Copyright © All Rights Reserved